skip to Main Content

Varianty životního pojištění:

  • Rizikové životní pojištění
  • Investiční životní pojištění

Rozsah životního pojištění:

  • Pracovní neschopnost
  • Závažná onemocnění
  • Invalidita
  • Ztráta soběstačnosti
  • Trvalé následky úrazu
  • Denní odškodnění úrazu
  • Úmrtí
  • Vytvoření finanční rezervy

Životní pojištění s daňovými výhodami pro zaměstnavatele

Stát připravil pro podnikatelské subjekty a zaměstnance i řadu pojistných produktů, kde může zaměstnavatel zaměstnancům přispívat na životní pojištění nebo penzijní připojištění a může si tyto výdaje dát do daňově uznatelných výdajů a zaměstnanec z nich nemusí platit daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění.

Naše další služby

Back To Top