Skip to content

Základní rozsah pojištění:

  • Odpovědnost za újmu způsobenou na věci
  • Odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví nebo životě
  • Odpovědnost za následnou finanční škodu

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele

Vztahuje se na újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které způsobíte jiné osobě v souvislosti s podnikatelskou činností.

Naše další služby

Back To Top