Skip to content

Co vám pojišťovna uhradí:

  • Škody způsobené v průběhu stavby nebo montáže

Stavební a montážní pojištění

Pojištění, které kryje škody, jež nastanou, když stavíte nebo montujete. Pojištění se vztahuje na věcnou škodu způsobenou všem subjektům, které se podílí na dané stavbě nebo montáži, a na jejich odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám.

 

V rámci pojištění za vás pojišťovna uhradí:

  • Škodu způsobenou při stavební nebo montážní činnosti, tj. náhlé poškození nebo zničení budovaného stavebního nebo montážního díla nahodilou událostí, která není z pojištění v pojistné smlouvě vyloučena (pojištění proti všem nebezpečím)
  • Odcizení části budovaného díla
  • Odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výše uvedenými aktivitami

Naše další služby

Back To Top