Skip to content

Pojištění majetku obsahuje:

  • Nemovité objekty (budovy a jejich součásti)
  • Movité předměty (vybavení firmy, zásoby, cenné předměty aj.)
  • Skla (okna, vitríny, světelné reklamy aj.)
  • Strojní a elektronická zařízení
  • Další předměty, na kterých se domluvíme

Pojištění je vhodné pro případy:

  • živelní události (požár, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy apod.)
  • odcizení (krádež, loupež)
  • vandalismu (včetně sprejerů)

Pojištění majetku

Připravíme Vám kompletní pojištění Vašeho majetku, který využíváte při Vaší podnikatelské činnost jako právnická osoba nebo jako OSVČ.

Naše další služby

Back To Top