Skip to content

Co vám pojišťovna uhradí:

 • Mzdy a odvody státu
 • Nájemné včetně leasingových splátek
 • Veškeré placené služby
 • Materiálové náklady v době odstávky
 • Silniční daň a daň z nemovitosti
 • Pojistné
 • Ušlý provozní hospodářský výsledek atd.

Pojištění přerušení provozu

Pojištění, které kompenzuje finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu vaší firmy. Vztahuje se na škody v podobě ušlého zisku a fixních výdajů, které musíte i při přerušení provozu vynakládat.

 

V rámci pojištění za vás pojišťovna uhradí:

 • mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění
 • nájemné včetně leasingových splátek
 • veškeré placené služby
 • materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu
 • odpisy
 • silniční daň a daň z nemovitosti
 • pojistné
 • ušlý provozní hospodářský výsledek atd.

 

Co ale není pojištěno:

 • variabilní výdaje, tj. výdaje pojištěného, které se mění s objemem výkonů nebo výší obratu
 • splátky úvěrů
 • zisky a náklady bezprostředně nesouvisející s výrobní nebo obchodní činností
 • finanční a jiné sankce

Naše další služby

Back To Top