Skip to content

Pojištění odpovědnosti pro vaší rodinu.

  • Vztahuje se i na další členy společné domácnosti
  • Platí na škody způsobené domácími mazlíčky i hospodářskými zvířaty
  • Možnost každý rok vyčerpat až dvojnásobek limitu plnění, počet událostí není omezen
  • Poskytuje ochranu po celé kontinentální Evropě
  • V základním rozsahu částečně zahrnuje i pojištění odpovědnosti z nemovitosti

Pojištění odpovědnosti občana

Pro případ škody způsobené jiným osobám.

Újma na zdraví, majetku i finanční škody. Zejména při:

  • Vedení a provozu domácnosti
  • Rekreaci a zábavě, včetně sportu
  • Vlastnictví a opatrování domácích a hospodářských zvířat
  • A v souvislosti s odpovědností z nemovitosti

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na vás, a zároveň jsou pojištěni i všechny fyzické osoby, které spolu s vámi spolu trvale žijí ve společné domácnosti a podílí se na jejím chodu.

Hledáte pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

Pojištění pro případ škod způsobených zaměstnavateli vám kryje záda v práci. Jedná se o „pojistku na blbost“, která vás jistí v zaměstnání, při pracovních činnostech vykonávaných na základě pracovní smlouvy, dohodě o provedení práce nebo obdobné smlouvy.

Naše další služby

Back To Top