Skip to content

Pojištění majetku obsahuje:

  • Pojištění domu, bytu i chaty
  • Pojištění proti přírodním živlům, vichrům a tornádům
  • Pojištění vybavení domácnosti
  • Pojištění odpovědnosti občana za škodu
  • Široká nabídka připojištění atypických předmětů
  • Nonstop asistenční služba

Kromě kompletního majetkového pojištění vám samostatně pojistíme:

  • Stavba
  • Domácnost
  • Odpovědnost

Pojištění majetku

Majetkové pojištění řeší škody vzniklé na nemovitostech a movitém majetku občanů v důsledku neočekávaných a nepříjemných událostí.

Během několika málo okamžiků může být celoživotně nabytý majetek zničen celou škálou rizik, na která se lze pojistit v rámci majetkového pojištění občanů. Stejně tak každý odpovídá za škodu, kterou způsobil jinému.

Naše další služby

Back To Top