Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Majetkové pojištění řeší škody vzniklé na nemovitostech a movitém majetku občanů v důsledku neočekávaných a nepříjemných událostí. Během několika málo okamžiků může být celoživotně nabytý majetek zničen celou škálou rizik, na která se lze pojistit v rámci majetkového pojištění občanů. Stejně tak každý odpovídá za škodu, kterou způsobil jinému.

Ke krytí těchto rizik slouží:

  • pojištění rodinných domků, rekreačních staveb a jiných nemovitostí a staveb,
  • pojištění domácnosti a rekreačních domácností
  • pojištění specifických movitých věcí
  • pojištění letadel
  • pojištění plavidel
  • pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě
  • pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti
  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli