Životní a úrazové pojištění

Připravíme Vám životní a úrazové pojištění přesně podle Vašich potřeb a v průběhu trvání pojištění budeme jednotlivá rizika upravovat tak, aby odpovídala Vaší momentální životní situaci. V nabídkách a modelacích respektujeme vaše specifické potřeby a provozované sporty. Vždy Vám vybereme ty pojišťovny, která Vám budou nejlépe sedět jak z hlediska krytí rizik, tak z hlediska efektivní výše pojistného. Současně se postaráme o to, aby výše pojistného plnění odpovídala skutečně nastaveným rizikům. Vybrat si můžete ze široké škály pojištění.

  • kapitálové, flexibilní nebo investiční pojištění osob
  • pojištění dětí
  • úrazové pojištění dospělých i dětí
  • rizikové pojištění dospělých i dětí
  • pojištění invalidity, závažných onemocnění
  • pojištění pracovní neschopnosti, hospitalizace
  • další riziková pojištění dle konkrétních potřeb klienta a jeho rodiny