Pojištění odpovědnosti

Každý subjekt, ať už jde o právnickou osobu, OSVČ nebo jednotlivého občana, může při své podnikatelské činnosti nebo při každodenním životě způsobit škodu další osobě, za kterou podle zákona této osobě odpovídá. Poškozený pak je oprávněn po viníkovi vymáhat odškodnění za takto vzniklou škodu. Pokud je příslušný subjekt pojištěn na toto riziko, tzn. má uzavřeno Pojištění odpovědnosti provede náhradu za způsobenou škodu za viníka pojišťovna.

Konkrétně jde o pojištění:

  • pojištění obecné odpovědnosti podnikatel za škodu
  • pojištění profesní odpovědnosti za škodu – daňoví poradci, auditoři, účetní, projektanti, lékaři, advokáti, notáři, znalci, pojišťovací zprostředkovatelé
  • pojištění odpovědnosti přepravců
  • pojištění přepravovaných zásilek
  • pojištění odpovědnosti silničního dopravce
  • pojištění občanské odpovědnosti
  • pojištění vlastníka nemovitosti
  • pojištění odpovědnosti vlastníka zvířete
  • pojištění odpovědnosti z výkonu povolání