Povinné ručení a havarijní připojištění

Povinné ručení a havarijní připojištění

Povinné ručení a havarijní připojištění Chraňte svůj vůz a sjednejte si pojištění motorového vozidla! Kromě havarijního pojištění a povinného ručení nabízíme také řadu doplňkových pojištění. Zákonné pojištění vozidel (povinné ručení) je v České republice hlavním pojištěním auta, které by neměl žádný majitel, popřípadě provozovatel vozidla opomíjet. Nesjednání zákonného pojištění vozidel může odpovědnou osobu ve výsledku stát…

Read More

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Majetkové pojištění řeší škody vzniklé na nemovitostech a movitém majetku občanů v důsledku neočekávaných a nepříjemných událostí. Během několika málo okamžiků může být celoživotně nabytý majetek zničen celou škálou rizik, na která se lze pojistit v rámci majetkového pojištění občanů. Stejně tak každý odpovídá za škodu, kterou způsobil jinému. Ke krytí těchto rizik slouží:…

Read More

Pojištění právnických osob

Pojištění právnických osob

Majetková a odpovědnostní pojištění Připravíme Vám kompletní pojištění Vašeho majetku, který využíváte při Vaší podnikatelské činnost jako právnická osoba nebo jako OSVČ a pojištění odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout při Vaší podnikatelské činnosti. Zabezpečíme i nezbytné pojistné smlouvy pro pojištění profesní odpovědnosti vybraných profesních skupin podle zákona. Jako příklad podnikatelského pojištění uvádíme: pojištění nemovitostí a…

Read More

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti Každý subjekt, ať už jde o právnickou osobu, OSVČ nebo jednotlivého občana, může při své podnikatelské činnosti nebo při každodenním životě způsobit škodu další osobě, za kterou podle zákona této osobě odpovídá. Poškozený pak je oprávněn po viníkovi vymáhat odškodnění za takto vzniklou škodu. Pokud je příslušný subjekt pojištěn na toto riziko, tzn….

Read More

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění Nabízíme dlouhodobě i krátkodobé cestovní pojištění včetně extrémních sportů. Poskytneme Vám široké krytí bez omezeného limitu léčebných výloh kdekoliv na světě, se širokým krytím běžných sportů v základní variantě a připojištěním konkrétních rizikových sportů dle aktivit každého jednotlivce. Pojištění zavazadel kryje zpravidla i sportovní vybavení. Vybrat je možno krátkodobou nebo dlouhodobou variantu, možno…

Read More