201604.01
0
0

Prudký růst nádorových onemocnění – strašák nebo realita? Ano obojí – strašivá realita!

Nádorová onemocnění patří k těm nejobávanějším nemocem a v rozvinutých státech jsou spolu s nemocemi srdce a cév nejvýznamnější příčinou úmrtí. V České republice jde o druhé nejčastější onemocnění hned po kardiovaskulárních chorobách z hlediska výskytu i úmrtnosti. 40% všech vznikajících onemocnění jsou nádory, 60% všech úmrtí je nádorové onemocnění.

Při uvědomění si této reality nemusí být zcela nezajímavá časově omezená nabídka Pojišťovny České spořitelny, a. s.. Všichni klienti, kteří si v období od 14. 9. 2015 do 30. 11. 2015 sjednají riziko velmi závažných onemocnění v rámci produktu Flexi životní pojištění, a v budoucnu by onemocněli některým z onkologických onemocnění, vyplatí pojišťovna dvojnásobné pojistné plnění, než které mají sjednáno ve své pojistné smlouvě – maximálně však o 1 milión Kč více (např. při pojištění závažných onemocnění na 500.000,- Kč vyplatí pojišťovna 1 mil. Kč, při pojištění na 1 mil. Kč vyplatí pojišťovna 2 mil. Kč a při pojištění na 1,5 mil. Kč vyplatí pojišťovna celkově 2,5 mil. Kč).

Tato akce platí pro všechny nové klienty, ale i pro klienty stávající, kteří již mají pojištění Flexi sjednáno a dopojistili by si dodatečně riziko velmi závažných onemocnění. Tuto úpravu lze provést u jakékoliv smlouvy Flexi, byť byla založena již dávno v minulosti. Mimořádná akce platí i pro budoucí snížení nebo zvýšení pojistné částky u daného rizika.

Zaujala tato exklusivní nabídka? Pokud ano, rád poskytnu více informací.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *