Slide background
Slide background
Slide background

Komplexní pojištění a finanční služby již 9. rokem

Společnost CP Brokers, s.r.o., byla založena v září roku 2009. V registru ČNB je registrována pod níže uvedenými čísly jako:

107741PA – Pojišťovací agent

104742PM – Pojišťovací makléř

133259PPZ – Vázaný zástupce společnosti Broker Trust, a.s.

Společnost je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění ve výši 1.7 mil. EURO.

IČ: 281 10 897

Pojistné produkty dále zprostředkováváme jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod č. PPZ a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA.

Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 281 10 897 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 281 10 897 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719

Bližší informace získáte http://www.brokertrust.cz/proklienty

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Strategie

Společnost CP Brokers hledá pro klienta to nejlepší řešení a hájí jeho zájmy při zachování plné rozhodovací pravomoci klienta. Tato služba je pro stávající klienty společnosti CP Brokers, s.r.o. součástí uzavřených smluvních vztahů, pro cizí smlouvy a ostatní klienty se úhrada nákladů řídí platným sazebníkem nákladů spojených se správou smluv, hlášením a likvidací pojistných události. V případě poskytování nadstandardních služeb, je rozsah těchto služeb a finančního vypořádání smluvně dojednán před poskytnutím požadované služby.

Cíl společnosti

Naším prioritním cílem je spokojenost a důvěra našich klientů vedoucí k dlouhodobé spolupráci. Jen spokojený klient se k nám bude vracet a jemu věnovaná péče se nám mnohonásobně zhodnotí.

Konkrétní činnosti prováděné pro naše klienty:

 • poradenství ve všech oblastech pojišťovnictví a finanční poradenství,
 • vyhodnocení rizikovosti, stanovení optimálního rozsahu pojistné ochrany,
 • orientační ocenění majetku pro účely pojištění, pomoc při stanovení limitů pojištění,
 • rozbor a posouzení stávajícího zajištění klienta,
 • vypracování podkladů pro výběrové řízení pro jednotlivé pojišťovny,
 • provedení výběrového řízení na pojistitele,
 • vyhodnocení nabídek pojišťoven, předání podkladů od jednotlivých pojišťoven, doporučení nejvýhodnější varianty,
 • projednání připomínek klienta s konkrétními pojišťovnami,
 • uzavření konkrétních pojistných smluv dle pokynů klienta,
 • odborný dozor nad uzavřenými smlouvami, aktualizace smluv dle konkrétní situace a potřeb klienta,
 • servis a správu pojistných smluv dle požadavků klienta,
 • pomoc při likvidaci pojistných událostí, prvotní šetření pojistné události při jejím vzniku včetně zabezpečení všech potřebných náležitostí k zabezpečení rychlé likvidace oprávněných nároků klienta,
 • další konzultace dle přání a potřeb klienta z oblasti pojištění, úvěrů, půjček, penzijního připojištění, stavebního spoření a optimálního investování finančních prostředků klienta.

Náš tým

Ing. Miroslav Severa

jednatel

miroslav.severa@cpbrokers.cz

+420 775 242 342

Bc. Jan Severa

zástupce jednatele

jan.severa@cpbrokers.cz

+420 774 563 443

Registrace ČNB 13966PPZ

Jitka Severová

finanční poradce, obchodní a administrativní agenda, garant hypoték a spotřebních úvěrů

jitka.severova@cpbrokers.cz

+420 775 242 347

Registrace ČNB 130965PPZ

Vladimír Adamičko

regionální manažer

vadamicko@cpbrokers.cz

+420 775 163 436

Registrace ČNB 127603PPZ

Jan Doleček

finanční poradce

dolecekjan@seznam.cz

+420 776 657 745

Registrace ČNB 131362PPZ

Ilona Váchová

finanční poradce

ilona.vachova@cpbrokers.cz

+420 604 119 444

Registrace ČNB 153593PPZ

Jiří Michal

finanční poradce

jiri.michal@cpbrokers.cz

+420 777 114 475

Registrace ČNB 152242PPZ

Jaroslava Mendlíková

finanční poradce

jaroslava.mendlikova@cpbrokers.cz

+420 728 680 372

Registrace ČNB 060954PPZ

Eva Klosseová

finanční poradce

eva.klosseova@seznam.cz

+420 775 396 113

Registrace ČNB 068552PPZ

Miroslav Veverka

finanční poradce

mirek.veverka@cpbrokers.cz

+420 775 865 277

Registrace ČNB 075263PPZ

Eduard Podloucký

finanční poradce

epodloucky@gmail.com

+420 737 116 980

Registrace ČNB 206504PPZ

Martin Brtinský

finanční poradce

mbrtinsky@gmail.com

+420 775 877 912

Registrace ČNB 107037PPZ

Libuše Bakulová

finanční poradce

lbakulova@centrum.cz

+420 777 888 673

Registrace ČNB 113395PPZ