Slide background
Slide background
Slide background

Komplexní pojištění a finanční služby již 11. rokem

Společnost CP Brokers, s.r.o., byla založena v září roku 2009. V registru ČNB je registrována jako samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění – IČ 281 10 897.

Vázaný zástupce společnosti Broker Trust, a.s. – pro oblast investic, úvěrů, stavebního spoření, doplňkového penzijního spoření a bankovních produktů – IČ 264 39 719.

Společnost je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění ve výši 1.7 mil. EURO.

Strategie

Společnost CP Brokers hledá pro klienta to nejlepší řešení a hájí jeho zájmy při zachování plné rozhodovací pravomoci klienta. Tato služba je pro stávající klienty společnosti CP Brokers, s.r.o. součástí uzavřených smluvních vztahů, pro cizí smlouvy a ostatní klienty se úhrada nákladů řídí platným sazebníkem nákladů spojených se správou smluv, hlášením a likvidací pojistných události. V případě poskytování nadstandardních služeb, je rozsah těchto služeb a finančního vypořádání smluvně dojednán před poskytnutím požadované služby.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cíl společnosti

Naším prioritním cílem je spokojenost a důvěra našich klientů vedoucí k dlouhodobé spolupráci. Jen spokojený klient se k nám bude vracet a jemu věnovaná péče se nám mnohonásobně zhodnotí.

Konkrétní činnosti prováděné pro naše klienty:

 • poradenství ve všech oblastech pojišťovnictví a finanční poradenství,
 • vyhodnocení rizikovosti, stanovení optimálního rozsahu pojistné ochrany,
 • orientační ocenění majetku pro účely pojištění, pomoc při stanovení limitů pojištění,
 • rozbor a posouzení stávajícího zajištění klienta,
 • vypracování podkladů pro výběrové řízení pro jednotlivé pojišťovny,
 • provedení výběrového řízení na pojistitele,
 • vyhodnocení nabídek pojišťoven, předání podkladů od jednotlivých pojišťoven, doporučení nejvýhodnější varianty,
 • projednání připomínek klienta s konkrétními pojišťovnami,
 • uzavření konkrétních pojistných smluv dle pokynů klienta,
 • odborný dozor nad uzavřenými smlouvami, aktualizace smluv dle konkrétní situace a potřeb klienta,
 • servis a správu pojistných smluv dle požadavků klienta,
 • pomoc při likvidaci pojistných událostí, prvotní šetření pojistné události při jejím vzniku včetně zabezpečení všech potřebných náležitostí k zabezpečení rychlé likvidace oprávněných nároků klienta,
 • další konzultace dle přání a potřeb klienta z oblasti pojištění, úvěrů, půjček, penzijního připojištění, stavebního spoření a optimálního investování finančních prostředků klienta.

Náš tým

Ing. Miroslav Severa

jednatel

miroslav.severa@cpbrokers.cz

+420 775 242 342

Bc. Jan Severa

zástupce jednatele

jan.severa@cpbrokers.cz

+420 774 563 443

IČ: 00767069

Jitka Severová

finanční poradce, obchodní a administrativní agenda, garant hypoték a spotřebních úvěrů

jitka.severova@cpbrokers.cz

+420 775 242 347

IČ: 00767069

Vladimír Adamičko

regionální manažer

vadamicko@cpbrokers.cz

+420 775 163 436

IČ: 65458478

Jan Doleček

finanční poradce

dolecekjan@seznam.cz

+420 776 657 745

IČ: 45302049

Ilona Váchová

finanční poradce

ilona.vachova@cpbrokers.cz

+420 604 119 444

IČ: 72174561

Jiří Michal

finanční poradce

jiri.michal@cpbrokers.cz

+420 777 114 475

IČ: 60836598

Jaroslava Mendlíková

finanční poradce

jaroslava.mendlikova@cpbrokers.cz

+420 728 680 372

IČ: 67138659

Eva Klosseová

finanční poradce

eva.klosseova@seznam.cz

+420 775 396 113

IČ: 67150870

Miroslav Veverka

finanční poradce

mirek.veverka@cpbrokers.cz

+420 775 865 277

IČ: 86942697

Eduard Podloucký

finanční poradce

epodloucky@gmail.com

+420 737 116 980

IČ: 2724081

Martin Brtinský

finanční poradce

mbrtinsky@gmail.com

+420 775 877 912

IČ:  60269081